Standardmark. Ida-Virumaa/ 315-08.03.05

4 фото
image
Nominaal: 0.28 EUR / 4.38 EEK
Ilmumiskuupäev: 08.03.2005
Kujundaja: Lembit Lõhmus
Trükiarv: 1 000 000
Poogen: 5 marki/ stamps
Trükk: ofset
Trükikoda: Cartor Security Printing/ France

Ida-Virumaa asub Euroopa idapiiril – teisel pool Narva jõge algab Venemaa. Maakond on põhja-lõuna suunas surutud Soome lahe kõrge lõunaranniku ja Peipsi järve liivaste kallaste vahele. Maakonna läänepiiri katavad suured metsamassiivid ja kõrgsood. Kõige suurejoonelisem looduslik vaatamisväärusus on kohati rohkem kui 56 m kõrgune Ontika pankrannik koos unikaalse pangaaluse ürgmetsaribaga. Valaste küla lähedal langeb üle pangaserva alla Eesti kõrgeim 25,6 m kõrgune Valaste juga. Ida-Virumaal umbes 30 km2 paiknev 40 järvega Kurtna järvestik on Eesti suurim.
Maakonnast on kujunenud tööstuspiirkond, kus 3364 km2 elab ligi 180 000 inimest ja valmib üle 14 protsendi Eesti sisekogutoodangust. Tänaseks on investorid avastanud enda jaoks vastuolulise maakonna võimalused ja eelised ning investeeringud Ida-Virumaa ettevõtlusesse, kinnisvarasse ja infrastruktuuri on igaaastaselt suurenenud. Koos Sillamäe sadama valmimisega saab maakond lisatõuke tegutsemiseks nii transiidikoridori kui ka turismipiirkonnana

4 изображения

0 комментариев

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.